Category Archives: Blogi

“Siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu” – sähköisestä kiinteistökaupasta

Oliko mummo tosissaan? Näin mietti Markus, kun mummo soitti Skypellä ja kertoi, että metsäkiinteistön lahjoitus voitaisiinkin tehdä ilman kaupanvahvistajaa – ja vielä internetissä! Heidän ei tarvitsisi olla lahjanteon hetkellä samanaikaisesti paikalla, samalla paikkakunnalla tai edes antaa valtakirjaa kenellekään. Lahjoitus onnistuisi molempien omiin aikatauluihin sopien, vain kirjautumalla omilla verkkopankkitunnuksilla kiinteistökaupan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa voisi laatia lahjakirjan ja mummon laadittua alkuluonnoksen, molemmat voisivat käydä sitä muokkaamassa ja lopulta sen hyväksymässä – juuri kun heille itselleen sopisi.

Mummo oli onnekkaan sattuman johdosta tullut tietoiseksi tästä mahdollisuudesta. Hän oli etsinyt internetistä tietoa kaupanvahvistajista ja päätynyt kiinteistökaupan verkkopalveluun. Hän oli päässyt kirjautumaan sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja olipa hänen omalla sivullaan näkynyt hänen omistamansa kiinteistökin. Mummon saatua Markus vakuutetuksi siitä, että “siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu”, päästiin lahjakirjan valmisteluissa alkuun.

Mummo halusi lahjakirjaan ehdon Markuksen aviopuolison avio-oikeuden poissulkemisesta. Mainitusta ehdosta säätää avioliittolain 66 §, jonka mukaan “Lahjakirjan, kirjallisen suostumuksen, avioehtosopimuksen ja luettelon, joista säädetään 35 §:n 2 momentissa sekä 38, 42 ja 60 §:ssä, on, jotta ne olisivat päteviä, oltava päivättyjä, asianmukaisesti allekirjoitettuja ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia. Kiinteää omaisuutta koskeva lahjakirja tai suostumus voidaan allekirjoittaa myös kaupanvahvistajan oikeaksi todistamana.” Eli tuon ehdonko takia pitäisi nyt tehdä paperinen lahjakirja, jotta saataisiin kaupanvahvistaja mukaan?

Pykälän 2 momentti kuitenkin jatkui: “Jos kiinteän omaisuuden luovutus tehdään sähköisesti, lahjakirja tai suostumus voidaan antaa myös sähköisenä asiakirjana kaupankäyntijärjestelmässä maakaaren (540/1995) 9 a luvussa säädetyllä tavalla.” 

Maanmittauslaitoksen lanseeraama kiinteistövaihdannan verkkopalvelu on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Palvelussa tehtävä kiinteistökauppa tai vaikkapa kiinteistölahja syntyy ilman kaupanvahvistajaa ja lainhuuto tulee tämän jälkeen vireille ilman erillistä hakemusta. Palvelussa voi myös esimerkiksi luovuttaa vuokraoikeuden ja hakea kiinnityksiä, hakea sähköisen panttikirjan siirtoa sekä ilmoittaa kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevasta muutoksesta. Niistä oikeustoimista, jotka vielä eivät ole mahdollisia sähköisessä palvelussa, voit lukea lisää yllä näkyvästä linkistä. Esimerkiksi alaikäisen puolesta ei ole mahdollista sähköisen palvelun kautta (ainakaan vielä) tehdä minkäänlaisia oikeustoimia. Verkkopalvelu tekee myös lukuisia automaattisia tarkistuksia kuten tarkistuksen siitä, onko kukaan oikeustoimen osapuoli edunvalvonnassa – tämä nimittäin on este verkkopalvelun käytölle.

Osaamisemme Legal Loungessa kattaa niin kaupanvahvistajan kanssa tehdyn kiinteistön luovutuksen kuin luovutuksen kyseisen verkkopalvelunkin kautta toteutettuna. Meiltä Legal Loungesta saat ammattitaitoista apua kiinteistöihin liittyen. Laadimme kiinteistöjen kauppa/lahja/vaihtokirjojen lisäksi muun muassa hallinnanjakosopimuksia sekä muita kiinteistön omistamisen aikaan liittyviä sopimuksia. Haemme myös puolestasi omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa lainhuuto-ja kiinnitysrekisteriin. Meiltä saat lisäksi apua esimerkiksi kiinnitysten hakemisessa.

Lisätietoja: Hanna Rahikka

Kyseessä ei ole maksettu mainos, vaan yksi kirjoittajan lempiaiheista kiinteistöjä koskien.

Käytetyt lähteet: www.kiinteistoasiat.fi ja www.maanmittauslaitos.fi

Lastensuojelun asiantuntija Virve Toivonen Legal Loungen lakimieheksi

OTL, VT Virve Toivonen on nimitetty Legal Loungen lastensuojelun asiantuntijalakimieheksi 1.3.2017 alkaen. Toivosen erityisosaamisena ovat lapsen oikeudet, lastensuojeluasiat ja perus- ja ihmisoikeuskysymykset sekä oikeusprosessiin liittyvät asiat. Toivonen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja on mittavan tutkijauransa lisäksi toiminut hallintotuomarina hallinto-oikeudessa (pääpaino lastensuojeluasioissa) sekä apulaissyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa. Toivonen on myös vetänyt lapsen oikeuksiin liittyviä koulutuksia erityisesti tuomareille ja sosiaalityöntekijöille.

Toivonen väittelee oikeustieteen tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan lapsen oikeudet erityisesti lastensuojelussa. Hän on toimittanut marraskuussa 2016 julkaistun Lapsen oikeudet lastensuojelussa -teoksen, joka käsittelee laajasti ja käytännönläheisesti lapsen oikeuksia lastensuojelussa.

Virve Toivonen tulee vastaamaan Legal Loungen lastensuojeluun ja lapsioikeuteen liittyvistä toimeksiannoista, mukaan lukien lasten edunvalvonta-asioista. Legal Lounge toivottaa Virven lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Hanna Rahikka, p. 050 302 6440 tai hanna.rahikka(a)legallounge.fi.