Henkilöstö

Marja Välilä
Asianajaja, perustajaosakas
OTM 2008, Helsingin yliopisto

040 718 1556
010 505 2652
etunimi.sukunimi@legallounge.fi
LinkedIn

Marja Välilä on yhtiömme perustajaosakas ja erikoistunut yksityishenkilöiden riidanratkaisuun ja sovitteluun. Marja hoitaa perhe- ja lapsioikeuteen sekä rikosoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Hän on avustanut asiakkaitamme eri tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä kaikissa oikeusasteissa. Marjalla on vankka kokemus vaikeiden huoltoriitojen hoitamisesta, lastensuojelusta, avustamisesta rikosasioissa (erityisesti asianomistajan avustaminen seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa) sekä vahingonkorvausasioista. Marja on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja opiskellut oikeustiedettä Helsingissä ja Etelä-Afrikassa. Marja on kouluttautunut sovittelussa mm. New York City Barin ja Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksissa, ja on Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija. Marja on myös toiminut opettajana ammattikorkeakoulussa perhe- ja rikosoikeuden aineissa. Vapaa-aikaansa Marja käyttää mm. ihmisoikeustyöhön eri järjestöissä.

 • Riidanratkaisu, oikeudenkäynnit, sovittelu
 • Perheoikeus, ml. lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat asiat
 • Lapsioikeus, ml. lastensuojelu, mm. lapsen sijoitus ja huostaanotto
 • Rikosasiat, ml. avustaminen jo esitutkintavaiheessa
 • Asianomistajan avustaminen vakavissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa
 • Lapsiin kohdistuneet rikokset
 • Vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus
Hanna Rahikka
Asianajaja, osakas
OTM 2008, Helsingin yliopisto

050 302 6440
010 505 2655
etunimi.sukunimi@legallounge.fi
LinkedIn

Varatuomari Hanna Rahikka on yhtiömme osakas ja toimitusjohtaja. Hanna on erikoistunut rikosoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen ja niihin liittyvään verosuunnitteluun, mukaan lukien kansainväliset asiat. Hannalla on monipuolinen kokemus niin asiakastoimeksiannoista, asiantuntijatehtävistä kuin esimiestehtävistä. Hanna on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja opiskellut oikeustiedettä Helsingissä, auskultoinut varatuomariksi ja suorittanut muun muassa sijoituspalvelututkinnon sekä valtio-JOKO johdon koulutusohjelman. Hanna on Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija.

 • Oikeudenkäynnit, riidanratkaisu
 • Rikosasiat, ml.avustaminen esitutkinnassa
 • Testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat
 • Ositukset, pesänjakajana toimiminen
 • Perukirjat, perinnönjaot, pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen
 • Lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat asiat
 • Maaoikeusasiat, kiinteistöoikeus
Virve Toivonen (ei uusia toimeksiantoja)
Lakimies, varatuomari
050 350 8566
etunimi.sukunimi@legallounge.fi

Varatuomari Virve Toivonen (OTT) on Legal Loungen asiantuntijalakimies, vastuualueenaan lastensuojeluun ja lapsioikeuteen liittyvät toimeksiannot. Toivonen on erikoistunut lasten oikeuksiin, perus- ja ihmisoikeusasioihin sekä oikeusprosessiin liittyviin ongelmiin. Toivonen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja on aikaisemmin toiminut hallintotuomarina mm. lastensuojeluasioissa hallinto-oikeudessa sekä apulaissyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa. Toivonen väitteli oikeustieteen tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan lapsen oikeudet erityisesti lastensuojelussa.

 • Lapsioikeus
 • Lastensuojelu
 • Lapsen edunvalvonta-asiat
 • Perus- ja ihmisoikeudet
 • Oikeudenkäynnit, hallintoprosessi
 • Sovinnolliset riidanratkaisumenetelmät
Sanna Kyllinen
Legal assistant
etunimi.sukunimi@legallounge.fi

Sanna Kyllinen toimii Legal Loungen asianajajien avustajana ja toimistoassistenttina. Sannalla on mittava kokemus asiakaspalvelutyöstä muun muassa myyntityössä ja vakuutusyhtiön korvauspalveluissa. Sanna toivottaa kaikki asiakkaamme aina lämpimästi tervetulleeksi!