Hyvä ero – Avioero, ositus ja pesänjako

Avioeron jälkeen puolisoiden täytyy sopia monista eri asioista niin lasten hoitoon kuin omaisuuden jakoon liittyen. Sopiessa näistä asioista on hyvä olla tietoinen mistä kaikesta tulee ylipäätään sopia ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon asioista sovittaessa. Esimerkiksi ositus, eli omaisuuden jako avioeron jälkeen, tulee tehdä kirjallisesti ja ositussopimuksen tulee täyttää tietyt laissa määrätyt muotomääräykset. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että lasten asioita koskevia päätöksiä ja sopimuksia saa aina muutettavaksi myöhemmin, mutta omaisuuden ositusta tai erottelua, jos se on saatettu oikeassa muodossa lainvoimaisesti loppuun, ei voi käytännössä enää myöhemmin avata uudestaan.

Entä mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos näistä asioista ei päästä sopuun laisinkaan? Katso alta kokeneiden asianajajien Marja Välilän ja Hanna Rahikan keskustelu liittyen avioeroon, ositukseen ja pesänjakoon!