Nuorten sosiaalisen median käyttö: Nuoren näkökulma

Niko 14 vuotta:

“Media on suuri osa elämääni: kun herään aamulla, ensimmäinen asia mitä teen, on tarkistaa puhelimeni. Suurin osa ajastani menee päivisin ruudun tuijottamiseen ja sen huomaaminen on stressaavaa ja rasittavaa. Mutta media ei ole vain somea. Rakastan myös videoitten katselua ja videopelien pelaamista. Somessa on niin paljon sisältöä eri aiheista, mutta tuntuu siltä, että kätevää tai viisasta tietoa ei käytetä tarpeeksi. Medialla on hyviä puolia, mutta paljon huonoja puolia. Joskus törmäämme epäluotettaviin uutisiin tai negatiiviseen sisältöön, joka voi vaikuttaa meihin. Siksi meidän täytyy olla kriittisiä ja oppia arvioimaan, mikä on totta ja mikä ei. Kaiken kaikkenaan media on iso osa elämäämme, ja se voi olla sekä hyvä että huono asia. Meidän nuorten tehtävä on oppia käyttämään sitä vastuullisesti ja toisaalta nauttimaan sen mahdollisuuksista.

Turvallinen some

“Jotta voimme edistää turvallista somea ja tukea tervettä aivojen kehitystä, tarvitaan vanhempien ja koulujen apua asettamaan nuorille selkeitä rajoja. Aikuisten on myös keskusteltava nuorten kanssa avoimesti sosiaalisen median käytöstä ja sen vaikutuksista. Lisäksi on tärkeää kannustaa nuoria kaikenlaisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin, jotka eivät liity teknologiaan. Samalla tarvitaan myös medialukutaidon opettamista ja tietoa median vaikutuksista.

“On myös tärkeää, että sekä nuoret että heidän vanhempansa ymmärtävät sosiaalisen median potentiaaliset riskit. Nämä ovat esimerkiksi identiteettivarkaudet, kiusaaminen, huijaukset ja epäsopivalle sisällölle altistuminen. On huomioitava sosiaalisen median vaikutus nuoren mielenterveyteen, kuten vertailun aiheuttama stressi ja alentava vaikutus itsetuntoon.

Somen vaikutus aivoihin

“Sosiaalisen median jatkuva käyttö voi vaikuttaa aivoihin monin tavoin. Saamme jatkuvaa stimulaatiota ja mielihyvää somen kautta palautteesta ja vuorovaikutuksesta, mikä voi johtaa riippuvuuden kaltaiseen käyttäytymiseen. Somessa vietetty aika saattaa myös häiritä keskittymistä ja huonontaa huomiokykyä. Tutkimukset viittaavat siihen, että somen käyttö voi huonontaa unenlaatua ja mielenterveyttä. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston tutkimus vuodelta 2018 osoitti, että jatkuva median käyttö voi heikentää keskittymistä ja muistia. Vaikka sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia hyviin asioihin, on tärkeää käyttää sitä tasapainoisesti ja tiedostaa sen vaikutukset omaan hyvinvointiin.” 

Seiskaluokkalainen Niko suoritti Legal Loungella taksvärkkipäivän 24.4.2024 ja muiden toimistohommien lisäksi kirjoitti meille tämän blogitekstin. Tänä vuonna taksvärkki-keräyksellä kerätään varoja WWF:n työhön saimaannorppien suojelemiseksi. Kiitos ahkeralle taksvärkkiläiselle!

Toys in the backseat of a car

Isabel Jalon TET-harjoittelu Legal Loungella

Olen Isabel Jalo ja olen yhdeksännellä vuosiluokalla. Minulle osoittautui mahdollisuus suorittaa opiskeluun liittyvä TET-harjoittelu Asianajotoimisto Legal Loungessa. 

TET-harjoittelu tarkoittaa työelämään tutustumista, ja se kuuluu kahdeksannen ja yhdeksännen luokan opetussuunnitelmaan. Toteutin ensimmäisen työharjoitteluni kukkakaupassa, jossa pääsin tutustumaan ensisijaisesti asiakaspalveluun sekä kasvien maailmaan. Viikon kestävän harjoittelun jälkeen ajattelin, että voisin toteuttaa seuraavan TET:in paikassa, joka liittyy oikeustieteiden maailmaan.

Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta, oikeustieteistä, juridiikasta sekä oikeudenmukaisuudesta. Kiinnostuksen kautta olen lukenut muun muassa kirjoja aiheeseen liittyen sekä katsonut ohjelmia, jotka seuraavat tuomioistuimessa tapahtuvaa käsittelyä. Oman kiinnostukseni kautta hain TET-paikkaa Legal Loungesta, ja ilokseni sain paikan.

Heti ensimmäisenä päivänä minut otettiin lämpimästi vastaan kahvittelun ääressä, jossa minut perehdytettiin asianajajan työtehtäviin sekä oikeustieteellisen opintojen maailmaan. Toimiston oikeustieteen ylioppilas ohjeisti minua koko TET-harjoitteluni läpi ja sain kysyä häneltä kysymyksiä maan ja taivaan väliltä muun muassa. juridiikkaan, oikeustieteellisiin opintoihin sekä asianajajan työhön liittyen. Tämän kautta ymmärrykseni ja tietämykseni laajeni paljon viikon mittaan. 

Sain osallistua oikeudenkäynti kansion tekemiseen, ja jo toisena työpäivänä pääsin mukaan seuraamaan käräjäoikeuden istuntoa, mikä oli mielestäni yksi työharjoitteluni kohokohdista. Tämän lisäksi pääsin tutustumaan Salmisaaren oikeustaloon sekä sain paljon uutta tietoa oikeudenkäyntiprosessiin liittyen. Pääsin, jopa juttelemaan tuomarin kanssa oikeudenkäyntiprosessista. 

Yksi pääasiallinen työtehtäväni oli arkistointi, joka oli mielestäni hyvin mielenkiintoista. Pääsin tutustumaan erilaisiin caseihin, ja minut yllätti se kuinka monipuolisia ja erilaisia tapauksia Legal Lounge hoitaa. Tämän ansiosta pääsin tutustumaan monitahoisesti erilaisiin caseihin ja opin suunnattoman paljon asioita, kuten miten kuulustelut kirjataan ylös, millaisia tuomioita annetaan ja miten jotkut caset menevät käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja päätyvätkin lopuksi korkeimpaan oikeuteen. Tämän lisäksi pääsin seuraamaan läheltä asianajajan normaalia arkea, mikä oli hyvin monipuolista. Henkilökunnan luoman ystävällisen ja turvallisen ilmapiirin ansiosta en pelännyt esittää hassujakin kysymyksiä.

Toisin sanoen Legal Lounge antoi minulle loistavan ja monipuolisen työharjoittelu kokemuksen, jonka ansiosta tiedän paljon enemmän oikeustieteen maailmasta. Se antoi minulle selkeämmän kuvan mitä haluan tulevaisuudessa saavuttaa.

Kiitos paljon Legal Lounge❤️!

                                                                                           Kirjoittaja: Isabel Jalo 17.12.2023

Hyvä ero – Oikeus-doula

Oikeudenkäynti on useimmille tunteita herättävä tilanne ja päivästä voikin tulla monelle elämää mullistava. Oikeudenkäynnin sujumisen kannalta on kuitenkin edullista, että oikeussalissa osapuolet pystyisivät pysymään mahdollisimman rauhallisena, huolimatta siitä, että käsillä on hyvin vaikeita ja tunnelatautuneita asioita. Oma asianajosihteerimme Sanna Kyllinen onkin kehittänyt oikeus-doula konseptin auttamaan asiakkaitamme raskaan oikeusprosessin läpi. 

Oikeus-doulan tehtävänä on auttaa asiakasta käsittelemään oikeudenkäynnin aikana sekä sitä ennen ja jälkeen pintaan nousevia tunteita.  Oikeus-doula tietää oikeusprosessin ja on kartalla asiakkaan tapauksesta. Hän toimii henkilönä johon asiakas voi turvautua oikeudenkäynnin aikana ja näin mahdollistaa asianajajan keskittymisen täysin itse asian ajamiseen. Oikeus-doulassa on hienoa se, että sama henkilö on tukemassa asiakasta koko oikeusprosessin ajan ja mukana myös mahdolliset muutkin oikeusasteet. Katso alla oleva video, jossa Sanna kertoo tarkemmin oikeus-doulan tehtävästä. 

Hyvä ero – Rikosjuttuja

Toimistomme on erikoistunut rikosasioiden osalta lasten ja nuorten rikosasioihin sekä erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikoksiin. Hoidamme tapauksia, joissa lapset ovat rikoksen uhreina ja nuoret myös rikoksesta epäiltynä. Lasten ja nuorten rikosasioissa asianajaja voi toimia avustajana tai käräjäoikeuden määräämänä lapsen edunvalvojan sijaisena. Täysi-ikäisten osalta keskitymme seksuaali- ja väkivaltarikosten asianomistajiin eli rikoksen uhrien avustamiseen. Alla olevalla videolla kokeneet asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat rikosprosessin vaiheista erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta sekä kertovat tarkemmin ominaispiirteistä liittyen nuorten rikosasioiden hoitoon. 

Hyvä ero – Kolme asiaa erossa

Lasten asioiden hoito eron aikana ja jälkeen voi tuntua hankalalta. Ero muuttaa perheen dynamiikkaa ja vanhempien rooleja. Tämän lisäksi eron aikana vanhempien välillä on usein parisuhteeseen liittyvää riitaa, ja vanhemmat voivat olla hyvinkin eri mieltä niin eroon kuin lapsiin liittyvistä asioista.  Asianajajamme Hanna Rahikka ja Marja Välilä keskustelevat alla olevalla videolla, mitä asioita tulisi muistaa erotilanteessa erityisesti lasten asioiden hoidon kannalta. 

Hyvä ero – Avioero, ositus ja pesänjako

Avioeron jälkeen puolisoiden täytyy sopia monista eri asioista niin lasten hoitoon kuin omaisuuden jakoon liittyen. Sopiessa näistä asioista on hyvä olla tietoinen mistä kaikesta tulee ylipäätään sopia ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon asioista sovittaessa. Esimerkiksi ositus, eli omaisuuden jako avioeron jälkeen, tulee tehdä kirjallisesti ja ositussopimuksen tulee täyttää tietyt laissa määrätyt muotomääräykset. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että lasten asioita koskevia päätöksiä ja sopimuksia saa aina muutettavaksi myöhemmin, mutta omaisuuden ositusta tai erottelua, jos se on saatettu oikeassa muodossa lainvoimaisesti loppuun, ei voi käytännössä enää myöhemmin avata uudestaan.

Entä mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos näistä asioista ei päästä sopuun laisinkaan? Katso alta kokeneiden asianajajien Marja Välilän ja Hanna Rahikan keskustelu liittyen avioeroon, ositukseen ja pesänjakoon!

Hyvä ero – oikeudenkäynti ja avustajan rooli

Riita-asian ratkaiseminen käräjäoikeusteitse on pitkä ja raskas reitti, jonka kuormittavuutta harvoin täysin ymmärretään etukäteen. Joissakin tilanteissa riidan ratkaiseminen oikeudenkäynnin avulla on kuitenkin ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto ja silloin on hyvä tietää mihin on ryhtymässä. Kokeneet asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat oikeudenkäyntiprosessista ja avustajan roolista prosessin aikana. Näkökulmaksi keskustelulle valikoitui erityisesti oikeudenkäynti riitaisan eron johdosta sekä lapsen huoltoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen käräjäoikeudessa.

Miten oikeusprosessi etenee? Mikä on avustajan rooli? Mistä asioista käräjäoikeus voi ylipäänsä antaa ratkaisun? Mitä tarkoitetaan olosuhdeselvityksellä? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan alla olevalla videolla! 

Janita Nyman Legal Loungen osakkaaksi

Asianajaja Janita Nyman on kutsuttu Legal Loungen osakkaaksi 1.4.2021 alkaen. Janitalla on mittava kokemus perhe- ja perintöoikeudesta sekä rikosasioista. Kollegojen ja asiakkaiden keskuudessa pidetty ja arvostettu asianajaja Nyman on tärkeä lisäys kasvavaan toimintaamme. Tervetuloa Janita!

Lisätietoja nimityksestä antaa AA Marja Välilä, p. 0407181556

Hyvä ero – lapsiasian tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelua käytetään yhä enemmän riita-asioiden ratkaisemiseen. Sovittelu on yleensä halvempi, joustavampi ja nopeampi menettely kuin perinteinen oikeudenkäynti. Sovittelussa keskitytään tulevaan ja pyritään yhdessä etsimään riitaan ratkaisu, jonka osapuolet kokevat oikeaksi ja heille tarkoituksen mukaiseksi. Osapuolet saavat itse vaikuttaa sovittelun kulkuun ja osapuolet itse päättävät mahdollisen sovinnon ehdot. 

Voisiko tuomioistuinsovittelu olla juuri sinun asiassasi vaihtoehto oikeudenkäynnille? Alla olevalla videolla asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat lapsiasian tuomioistuinsovittelusta.  Mitä on sovittelu? Kenelle ja mihin asioihin sovittelu sopii? Mistä asioista sovittelussa voidaan ylipäätään sopia? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen videolta!

Hyvä ero – lapsen asioiden hoito eron jälkeen

Tänä keväänä aloitamme lyhyen blogisarjan teemalla Hyvä ero. Sarjassa tulemme käsittelemään tiivistetysti teemoja kuten lapsen asioiden hoito eron jälkeen ja omaisuuden jako avioerotilanteessa. Lisäksi syvennymme siihen, mitä tarkoittaa lapsiasian tuomioistuinsovittelu ja miten oikeusprosessi etenee lapsenhuoltoasiassa. Toimistomme hoitaa edellä kuvatun lisäksi paljon lasten ja nuorten rikosasioita, joten tulemme kurkistamaan lyhyesti myös näihin teemoihin.

Ensimmäinen blogivideo käsittelee lapsen asioiden hoitoa erotilanteessa. Erotilanteessa vanhempien tulee sopia monista eri käytännön järjestelyistä lapsen hoitoon liittyen. Lapsella on lain nojalla oikeus saada asiansa hoidetuksi tavalla, joka on toimiva ja sopiva juuri kyseessä olevalle lapselle. Asioiden hoidosta tulisi sopia nimenomaan lapsen edun mukaisesti, ei niinkään vanhemman oman hyödyn perusteella. Mitä kannattaa pitää mielessä lapsen asioista sopiessa ja mistä asioista tulisi ylipäätään sopia? Miksi sopiminen on lähtökohtaisesti toimivampi ratkaisu kuin käräjäoikeuden päätös? Mitä jos toinen rikkoo tehtyä sopimusta?

Alla olevalla videolla vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin ja annamme vinkkejä onnistuneeseen sopimiseen lapsen asioiden hoidosta erotilanteessa.