Author Archives: LegalAdmin

Oikkarina Legal Loungessa

Me, Eero ja Tuuli olemme molemmat aloittaneet tämän syksyn aikana Legal Loungessa oikkarin eli oikeustieteen ylioppilaan tehtävissä. Olemmekin heti päässeet tutustumaan asianajotoimintaan Legal Loungen vauhdikkaassa työympäristössä! Työpäivät ovat todella mielenkiintoisia, vaihtelevia sekä ajoittain myös hyvällä tavalla kiireisiä. Aamulla töihin tulessa ei useinkaan tiedä, mitä kaikkea päivä tulee pitämään sisällään.

Työtehtäviimme kuuluu asianajajien avustamista toimeksiannoissa sekä toimiston juoksevien asioiden hoitamista. Toimeksiannoissa avustaminen pitää sisällään esimerkiksi tiedonhakua ja asiakirjojen luonnostelua tai oikolukua. Toimiston askareet ovat niin ikään hyvin monipuolisia, mm. postin lähettämistä ja hakemista, asiakirjojen tulostamista, skannausta ja kopioimista, yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitämistä, kaupassa käyntiä ja erilaisissa paikoissa, kuten pankissa, asioimista. Lisäksi tehtäviimme kuuluu mm. asiakaspalvelua, neuvottelujärjestelyistä huolehtimista ja sosiaalisen median päivittämistä.

Kaiken kaikkiaan työskentely asianajotoimistossa on näin oikeustieteen ylioppilaan näkökulmasta hyvin avartavaa ja antoisaa, kun pääsemme seuraamaan asianajajien käytännön työtä ja kehittämään samalla myös omaa osaamistamme.

Legal Loungessa on todella lämminhenkinen työilmapiiri. Legal Loungen asianajajat ovat helposti lähestyttäviä ja meidät onkin otettu erittäin hyvin vastaan. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä apua on aina helppo kysyä. Legal Loungessa hoidetaan erilaisia perhe-, jäämistö- ja lapsioikeudellisia toimeksiantoja sekä rikosasioita, joissa avustaessa on ollut hienoa huomata, kuinka omien opintojen myötä opitut asiat ilmenevät käytännön elämässä. Olemme kuitenkin varmasti oppineet myös paljon sellaista, mitä oppikirjojen selailu ei suoraan opettaisi. Töitä oppiikin parhaiten juuri tekemällä!

Kuten yllä jo sanottu, työpäivämme ovat melkoisen vaihtelevia. Tähän kirjoitukseen sisällytimme kuitenkin yhden esimerkin siitä, mitä työpäiväämme saattaa kuulua!

Aamu lähtee käyntiin napauttamalla kahvinkeitin päälle.
Työtehtävien listaaminen auttaa muistamaan ne paremmin. Työpäivämme ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia, minkä vuoksi erilaisia tehtäviä saattaa tulla vasta vähitellen päivän edetessä.

Lähes joka päivä löytyy jotain tulostettavaa tai skannattavaa.
Postitus on yksi toimiston juoksevista asioista, joita hoidamme.
Postituksen ja kaupassakäynnin lomassa saa piristävän happihyppelyn.
Työtehtäviimme kuuluu myös avustaminen asianajajien toimeksiannoissa. Tällainen työtehtävä on esimerkiksi luonnoksen kirjoittaminen.
Toimiston kirjahyllystä voi tarvittaessa saada apua tiedonhakuun.

Legal Lounge alkaa tuottamaan podcastia

Uuden ”Eroklinikka” -podcastin ensimmäiset jaksot julkaistaan alkuvuodesta 2022. Eroklinikka on oikeudellinen podcast, jossa pohditaan eroon liittyvää problematiikka ja niihin liittyviä juridisia kysymyksiä. Eroklinikka jatkaa Hyvä ero -videoblogissa keskustelluista aiheista. Podissa keskustellaan Hannan ja Marjan johdolla oikeudellisista kysymyksistä. Unohtamatta niiden inhimillistä luonnetta. 

Uusia noin 15 minuutin jaksoja ilmestyy kuukausittain. Podin takana on Legal Loungen asianajajat. 

Podcastia voi kuunnella mm. Spotifyista, iTunesista ja Google Podcastista. Sen löytää nimellä Eroklinikka. 

Hyvä ero – Oikeus-doula

Oikeudenkäynti on useimmille tunteita herättävä tilanne ja päivästä voikin tulla monelle elämää mullistava. Oikeudenkäynnin sujumisen kannalta on kuitenkin edullista, että oikeussalissa osapuolet pystyisivät pysymään mahdollisimman rauhallisena, huolimatta siitä, että käsillä on hyvin vaikeita ja tunnelatautuneita asioita. Oma asianajosihteerimme Sanna Kyllinen onkin kehittänyt oikeus-doula konseptin auttamaan asiakkaitamme raskaan oikeusprosessin läpi. 

Oikeus-doulan tehtävänä on auttaa asiakasta käsittelemään oikeudenkäynnin aikana sekä sitä ennen ja jälkeen pintaan nousevia tunteita.  Oikeus-doula tietää oikeusprosessin ja on kartalla asiakkaan tapauksesta. Hän toimii henkilönä johon asiakas voi turvautua oikeudenkäynnin aikana ja näin mahdollistaa asianajajan keskittymisen täysin itse asian ajamiseen. Oikeus-doulassa on hienoa se, että sama henkilö on tukemassa asiakasta koko oikeusprosessin ajan ja mukana myös mahdolliset muutkin oikeusasteet. Katso alla oleva video, jossa Sanna kertoo tarkemmin oikeus-doulan tehtävästä. 

Hyvä ero – Rikosjuttuja

Toimistomme on erikoistunut rikosasioiden osalta lasten ja nuorten rikosasioihin sekä erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikoksiin. Hoidamme tapauksia, joissa lapset ovat rikoksen uhreina ja nuoret myös rikoksesta epäiltynä. Lasten ja nuorten rikosasioissa asianajaja voi toimia avustajana tai käräjäoikeuden määräämänä lapsen edunvalvojan sijaisena. Täysi-ikäisten osalta keskitymme seksuaali- ja väkivaltarikosten asianomistajiin eli rikoksen uhrien avustamiseen. Alla olevalla videolla kokeneet asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat rikosprosessin vaiheista erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta sekä kertovat tarkemmin ominaispiirteistä liittyen nuorten rikosasioiden hoitoon. 

Hyvä ero – Kolme asiaa erossa

Lasten asioiden hoito eron aikana ja jälkeen voi tuntua hankalalta. Ero muuttaa perheen dynamiikkaa ja vanhempien rooleja. Tämän lisäksi eron aikana vanhempien välillä on usein parisuhteeseen liittyvää riitaa, ja vanhemmat voivat olla hyvinkin eri mieltä niin eroon kuin lapsiin liittyvistä asioista.  Asianajajamme Hanna Rahikka ja Marja Välilä keskustelevat alla olevalla videolla, mitä asioita tulisi muistaa erotilanteessa erityisesti lasten asioiden hoidon kannalta. 

Hyvä ero – Avioero, ositus ja pesänjako

Avioeron jälkeen puolisoiden täytyy sopia monista eri asioista niin lasten hoitoon kuin omaisuuden jakoon liittyen. Sopiessa näistä asioista on hyvä olla tietoinen mistä kaikesta tulee ylipäätään sopia ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon asioista sovittaessa. Esimerkiksi ositus, eli omaisuuden jako avioeron jälkeen, tulee tehdä kirjallisesti ja ositussopimuksen tulee täyttää tietyt laissa määrätyt muotomääräykset. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että lasten asioita koskevia päätöksiä ja sopimuksia saa aina muutettavaksi myöhemmin, mutta omaisuuden ositusta tai erottelua, jos se on saatettu oikeassa muodossa lainvoimaisesti loppuun, ei voi käytännössä enää myöhemmin avata uudestaan.

Entä mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos näistä asioista ei päästä sopuun laisinkaan? Katso alta kokeneiden asianajajien Marja Välilän ja Hanna Rahikan keskustelu liittyen avioeroon, ositukseen ja pesänjakoon!

Hyvä ero – oikeudenkäynti ja avustajan rooli

Riita-asian ratkaiseminen käräjäoikeusteitse on pitkä ja raskas reitti, jonka kuormittavuutta harvoin täysin ymmärretään etukäteen. Joissakin tilanteissa riidan ratkaiseminen oikeudenkäynnin avulla on kuitenkin ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto ja silloin on hyvä tietää mihin on ryhtymässä. Kokeneet asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat oikeudenkäyntiprosessista ja avustajan roolista prosessin aikana. Näkökulmaksi keskustelulle valikoitui erityisesti oikeudenkäynti riitaisan eron johdosta sekä lapsen huoltoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen käräjäoikeudessa.

Miten oikeusprosessi etenee? Mikä on avustajan rooli? Mistä asioista käräjäoikeus voi ylipäänsä antaa ratkaisun? Mitä tarkoitetaan olosuhdeselvityksellä? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan alla olevalla videolla! 

Janita Nyman Legal Loungen osakkaaksi

Asianajaja Janita Nyman on kutsuttu Legal Loungen osakkaaksi 1.4.2021 alkaen. Janitalla on mittava kokemus perhe- ja perintöoikeudesta sekä rikosasioista. Kollegojen ja asiakkaiden keskuudessa pidetty ja arvostettu asianajaja Nyman on tärkeä lisäys kasvavaan toimintaamme. Tervetuloa Janita!

Lisätietoja nimityksestä antaa AA Marja Välilä, p. 0407181556

Hyvä ero – lapsiasian tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelua käytetään yhä enemmän riita-asioiden ratkaisemiseen. Sovittelu on yleensä halvempi, joustavampi ja nopeampi menettely kuin perinteinen oikeudenkäynti. Sovittelussa keskitytään tulevaan ja pyritään yhdessä etsimään riitaan ratkaisu, jonka osapuolet kokevat oikeaksi ja heille tarkoituksen mukaiseksi. Osapuolet saavat itse vaikuttaa sovittelun kulkuun ja osapuolet itse päättävät mahdollisen sovinnon ehdot. 

Voisiko tuomioistuinsovittelu olla juuri sinun asiassasi vaihtoehto oikeudenkäynnille? Alla olevalla videolla asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat lapsiasian tuomioistuinsovittelusta.  Mitä on sovittelu? Kenelle ja mihin asioihin sovittelu sopii? Mistä asioista sovittelussa voidaan ylipäätään sopia? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen videolta!

Hyvä ero – lapsen asioiden hoito eron jälkeen

Tänä keväänä aloitamme lyhyen blogisarjan teemalla Hyvä ero. Sarjassa tulemme käsittelemään tiivistetysti teemoja kuten lapsen asioiden hoito eron jälkeen ja omaisuuden jako avioerotilanteessa. Lisäksi syvennymme siihen, mitä tarkoittaa lapsiasian tuomioistuinsovittelu ja miten oikeusprosessi etenee lapsenhuoltoasiassa. Toimistomme hoitaa edellä kuvatun lisäksi paljon lasten ja nuorten rikosasioita, joten tulemme kurkistamaan lyhyesti myös näihin teemoihin.

Ensimmäinen blogivideo käsittelee lapsen asioiden hoitoa erotilanteessa. Erotilanteessa vanhempien tulee sopia monista eri käytännön järjestelyistä lapsen hoitoon liittyen. Lapsella on lain nojalla oikeus saada asiansa hoidetuksi tavalla, joka on toimiva ja sopiva juuri kyseessä olevalle lapselle. Asioiden hoidosta tulisi sopia nimenomaan lapsen edun mukaisesti, ei niinkään vanhemman oman hyödyn perusteella. Mitä kannattaa pitää mielessä lapsen asioista sopiessa ja mistä asioista tulisi ylipäätään sopia? Miksi sopiminen on lähtökohtaisesti toimivampi ratkaisu kuin käräjäoikeuden päätös? Mitä jos toinen rikkoo tehtyä sopimusta?

Alla olevalla videolla vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin ja annamme vinkkejä onnistuneeseen sopimiseen lapsen asioiden hoidosta erotilanteessa.