Tag Archives: lapsioikeus

Hyvä ero – oikeudenkäynti ja avustajan rooli

Riita-asian ratkaiseminen käräjäoikeusteitse on pitkä ja raskas reitti, jonka kuormittavuutta harvoin täysin ymmärretään etukäteen. Joissakin tilanteissa riidan ratkaiseminen oikeudenkäynnin avulla on kuitenkin ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto ja silloin on hyvä tietää mihin on ryhtymässä. Kokeneet asianajajamme Marja Välilä ja Hanna Rahikka keskustelevat oikeudenkäyntiprosessista ja avustajan roolista prosessin aikana. Näkökulmaksi keskustelulle valikoitui erityisesti oikeudenkäynti riitaisan eron johdosta sekä lapsen huoltoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen käräjäoikeudessa.

Miten oikeusprosessi etenee? Mikä on avustajan rooli? Mistä asioista käräjäoikeus voi ylipäänsä antaa ratkaisun? Mitä tarkoitetaan olosuhdeselvityksellä? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan alla olevalla videolla! 

Yhteistyötä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kanssa

IMG_3949

Legal Lounge aloittaa yhteistyön Yhden Vanhemman Perheiden Liitto (YVPL) ry:n kanssa syyskuussa 2016. YVPL ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Liitolla on noin 50 paikallisyhdistystä, joihin kuuluu satoja jäseniä.

Suomessa on monenlaisia erilaisia perheitä ja myös lakiasiainpalvelujen on voitava vastata erilaisten perheiden tarpeisiin. Yksinhuoltajaperheitä oli vuonna 2009 kaikista perheistä 20 %, eli lähes 120 000 (Tilastokeskus, Perheet 2012). YVPL:n mukaan suurimmassa osassa näistä perheistä myös etävanhempi osallistuu lapsen hoitoon ja lapsi tosiasiallisesti asuu ainakin joitakin aikoja toisen vanhemman luona. Ero, toisen vanhemman kuolema tai yksin kohdattu vanhemmuus saattaa herättää kysymyksiä ja mietteitä sekä vertaistuen tarvetta, eikä vanhemman tarvitse YVPL:n kaltaisten toimijoiden takia jäädä kysymystensä kanssa yksin.

Me Legal Loungessa olemme perheoikeuteen erikoistuneita juristeja ja haluamme, että osaamisemme saavuttaa ne, jotka tarvitsevat apuamme. Yhteistyöhömme YVPL:n kanssa kuuluu muun muassa viikoittaiset puhelinneuvonta-ajat liiton juristipäivystyksessä, juridisen konsultoinnin tarjoaminen liiton tapahtumissa sekä osallistuminen liiton järjestämän eroklinikan pop chattiiin. Yhteistyö on osa yrityksemme pro bono- eli hyväntekeväisyystyötä.

Olemme iloisia ja ylpeitä uudesta yhteistyökumppanistamme ja innolla odotamme, että saamme tarjota osaamistamme YVPL:oon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenille. Seuraa nettisivuamme ja Facebookiamme ja pysy mukana myös YVPL:n toiminnassa.

IMG_9458

“Muuttuva Perhe” on YVPL:n julkaisema lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Uusin numero 02/2016 kertoo mm. lapsen huoltolain muutostarpeista ja eron jälkeisestä vainosta.

 

Lapsiystävällinen oikeus

150720121097 (1)

Lapsiystävällinen oikeus oli oikeusministeriön vuonna 2010 käynnistämä oikeushanke. Hankkeen tarkoituksena oli luoda lapsen edun huomioon ottava sekä samalla nopea ja tehokas sovittelumenettely lapsen asioiden käsittelemiseksi tuomioistuimessa. Tavoitteena oli vähentää pitkiä ja rasittavia huoltoriitaoikeudenkäyntejä ja niissä käytettävää sosiaalitoimen olosuhdeselvitystyötä, jonka hankkiminen usein pitkittää jo entuudestaan pitkää oikeusprosessia. Hanke mukaili Norjassa käytettyä ns. follo-oikeudenkäyntiä, jossa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa oikeudenkäynnissä käytetään apuna perhe- ja lapsiasioiden asiantuntijoita (ei-juristeja).

Legal Loungen perustajaosakas Marja Välilä kirjoitti aiheesta Kiddo-lehteen jo vuonna 2014. Follo-oikeudenkäyntiä mukaileva follo-sovittelu oli tuolloin kokeilussa yhdessätoista tuomioistuimessa ympäri Suomea. Hallitus luovutti 14.11.2013 eduskunnalle esityksen, jossa esitettiin tämän asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun valtakunnallistamista lakimuutoksilla. Esityksen tavoitteena oli saada follo-sovittelun mahdollistavat lakimuutokset voimaan toukokuussa 2014, josta lähtien follo-sovittelu onkin ollut käytössä valtakunnallisesti.

Suomessa nykyään käytössä oleva ns. follo-sovittelu eli asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäynnistä erillinen lapsen asioihin keskittyvä sovittelumenettely, jossa sovittelijana toimii tähän tarkoitukseen koulutettu sovittelijatuomari ja sovittelijan avustajana sosiaalityöntekijä tai muu asiantuntija (usein psykologi), jonka tehtävänä vanhempien avustamisen lisäksi on varmistaa lapsen edun toteutumista prosessissa ja päätöksenteossa. Sovitteluistunto on välittömämpi ja vapaamuotoisempi kuin oikeudenkäynti ja pyrkii nimenomaan lapsen edun mukaisen sovinnon saavuttamiseen.

Sovittelussa on sovittelijan (tuomari) ja psykologin tai sosiaalityöntekijän lisäksi usein paikalla vanhempien omat oikeudelliset avustajat, joiden tehtävänä on avustaa omaa päämiestä sovinnollisen ratkaisun löytämisessä. Yleensä kaikki keskustelut käydään niin, että molemmat vanhemmat ovat paikalla, mutta tarpeen tullen sovittelija ja asiantuntija voivat keskustella myös vanhempien kanssa erikseen ns. erilliskeskusteluissa. Legal Loungen lakimiehet hoitavat huoltoriitoja ja ovat vuosittain mukana myös lukuisissa sovitteluissa. Asiakkaamme ovat kokeneet, että sovittelussa heitä kuunnellaan eivätkä he jää vaikeassa riitatilanteessa yksin.

Oikeusministeriön internetsivuilta löytyvät tulokset ennen lakimuutosta tehdystä sovittelukokeilusta. Jo pelkästään sen aikaiset tulokset olivat kannustavia: “Kahdessa vuodessa kokeilukäräjäoikeuksissa tuli vireille yli 600 huoltoriitasovittelua. Varsinaiseen sovitteluun edenneissä asioissa 77 prosentissa saavutettiin joko kokonaissovinto (62 %) tai osasovinto (15 %). Sovittelu vähensi sosiaalitoimelle tehtyjä selvityspyyntöjä kokeilua edeltäneeseen aikaan verrattuna.”

Mikäli olet huoltoriidan osapuolena tai sinulla on kysyttävää lasten huoltoon tai muihin perheoikeudellisiin asioihin liittyen, ota yhteyttä Legal Loungeen. Etsimme yhdessä parhaan ratkaisun juuri teidän tilanteeseenne. Ensisijaisesti sovintoon pyrkien, mutta tarvittaessa oikeuskäsittelyssä avustaen.

Älä jää tilanteessa yksin, äläkä ainakaan tee hätiköityjä ratkaisuja painostuksen alaisena. Tutki asiaa rauhassa ja rehellisesti joka katsantokannalta, ja ensisijaisesti lapsen etu huomioiden. Oikeudellista apua kannattaa kysyä hyvissä ajoin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tämän artikkelin pääasiallinen sisältö on julkaistu myös englanninkielisenä internetsivuillamme.