Tag Archives: Lyömätön Linja Espoossa ry

“Mikä minuun meni”

Lähisuhdeväkivaltaa käsittelevän sarjan kolmas osa on Lyömätön Linja Espoossa ry:n toiminnanjohtajan kirjoittama.

maisemakuva

Mikä Minuun Meni?

On kysymys, jota moni kotona tai parisuhteessa väkivaltaa tehnyt henkilö varmasti läpikäy mielessään tapahtuneen väkivaltatilanteen jälkeen. Omat teot kaduttavat, syyllisyyden ja häpeän tunne voi olla valtava. Parisuhteen tai perheen luottamuksellinen arki on muuttunut hetkessä epävarmuuden ja turvattomuuden kokemiseen. Arjen elämä on jatkuvaa selviytymistaistelua ja tulevaisuus saattaa näyttää epätodelliselta ja hyvin synkältä.

Onneksi väkivallasta ja sen seurauksista voi kuitenkin selvitä. Tästä on olemassa monia kannustavia esimerkkitarinoita. Väkivallan eri osapuolille on tänä päivänä tarjolla asiantuntevaa apua ja tukea. Kuinka moni meistä sitten uskaltaa tarttua tähän mahdollisuuteen? Epäilen, että edelleen hyvin moni tiedostaa avuntarpeensa, mutta ei kuitenkaan uskalla tarttua asiaan. Kynnys hakea apua väkivaltaan on edelleen liian suuri. Väkivaltaa hävetään ja sitä salaillaan sukupuolesta riippumatta. Väkivalta jää piiloon monin eri tavoin ja sen seuraukset ihmisille ovat hoitamattomina vakavia.

Mielestäni termi ”hakea apua” voi olla jollakin tavalla ihmisten kielenkäytössä edelleen noloa. Miten asian voisi ilmaista toisin ja niin että avun hakemisesta saataisiin enemmän esille se kaikki hyvä mitä siitä parhaimmillaan seuraa? Ja miten voisimme nähdä avun hakemisen mahdollisuutena johonkin uuteen ja onnellisuuden kokemuksia tuottavaan elämään?

Lyömätön Linja Espoossa ry on erikoistunut Lyömätön tie – Väkivallan katkaisuohjelmallaan väkivaltaa tehneiden tai käyttäytymisestään pelästyneiden miesten auttamiseen. Toiminta on käynnistetty jo vuonna 1993 ja vuonna 2005 aloitettu Miehen Linja tarjoaa palveluja myös maahanmuuttaneille miehille.  Palvelumme kokemukset vahvistavat sitä, että väkivaltaan kannattaa hakea ulkopuolisen auttajan apua ja tukea. Hyöty siitä voi olla sanoinkuvaamaton, kuten asiakkaamme siitä kertovat.

Jokainen meistä voi olla sukupuoleen katsomatta väkivallan tekijänä. Ihmisten auttajana ja miehenä haluan esittää kielteisen kannan kotona tai parisuhteessa tapahtuvan väkivallan käyttöön. Väkivalta ei voi olla missään tilanteessa ratkaisukeinona. Väkivallan sijaan on olemassa paljon muita hyviä vaihtoehtoja, kuten puhuminen ja asioista keskustelu ja riidatkin ovat sallittuja.

Jos olet huolissasi käyttäytymisestäsi sinun kannattaa hakea itsellesi apua ja tukea. Löydät pääkaupunkiseudulta asiantuntevia auttajatahoja. Lyömätön Linja Espoossa ry:n lisäksi myös muut Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset palvelevat. Helsingissä on myös Miessakit ry:n ylläpitämää Lyömätön Linja -toimintaa. Keski-Uudenmaan alueella Paasikiven Nuorisokylän Säätiö ylläpitää myös Lyömätön Linja Keravalla -toimintaa. Voit myös vinkata tästä mahdollisuudesta kaveriasi!

Väkivallatonta elämää edistämässä,

Jari Hautamäki

Toiminnanjohtaja
Lyömätön Linja Espoossa ry
www.lyomatonlinja.fi
kontakti@lyomatonlinja.fi
(09) – 276 62 80

 

Mistä apua lähisuhdeväkivaltaan?

Lähisuhdeväkivalta on Suomessa vakava yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Lähisuhdeväkivalta loukkaa uhrin ihmisoikeuksia ja äärimmäisissä tapauksissa se johtaa jopa uhrin kuolemaan. Väkivallan uhreille tarjottavien palveluiden kehittäminen on ollut useiden eri hallitusten keskeisenä tavoitteena. Selvitysten mukaan palvelutarjonta on kuitenkin laadultaan ja laajuudeltaan hyvin vaihtelevaa ja palveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja.

Lähisuhde- ja perheväkivalta jää helposti havaitsematta, koska niin uhrilla kuin tekijälläkin voi olla häpeän, syyllisyyden tai pelon vuoksi korkea kynnys kertoa väkivallasta ja hakea apua. Ammattilaisilta puolestaan puuttuu osaamista tunnistaa ja uskallusta puuttua väkivaltaan. Erityisesti silloin, kun kyseessä on lähisuhteessa koettu seksuaalinen väkivalta tai hyväksikäyttö, on kokemusten puheeksi ottaminen vaikeaa. Tutkitusti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu jäävät yleisesti piiloon ja sen uhrit vaille apua.

Laki ja kansainväliset sopimukset velvoittavat kuntia ja viime kädessä valtiota järjestämään palveluja lähisuhdeväkivallasta aiheutuviin tuen tarpeisiin. Väkivallan uhrien auttaminen on kunnissa poikkihallinnollista monialaista työtä.

Koska lähisuhdeväkivaltatilanteissa väkivallan tekijä on uhrille läheinen ja väkivalta on usein toistuvaa ja pitkäkestoista, teon vaikutukset voivat olla erityisen traumatisoivia. Tuen tarve tarkoittaa yleensä suojan, turvan ja kriisiavun tarvetta, ja tarpeen mukaan myös traumatietoisia mielenterveyspalveluita. Uhrin tuen tarve voi väkivallan aiheuttamien fyysisten ja henkisten vammojen hoitamisen lisäksi liittyä lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseen, esimerkiksi avun järjestämiseen lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvissä asioissa erotilanteissa, toimeentuloon ja asumisen järjestämiseen.

Väkivallan uhri voi olla niin traumatisoitunut, ettei hän kykene yksin selviytymään käytännön järjestelyistä. Siksi palveluita on syytä kehittää asiakaslähtöisemmiksi niin, että usein hajanaiset ja siiloutuneet palvelut verkostoituvat väkivaltaa kokeneen asiakkaan ympärille. Monialaista, keskitettyä apua väkivallan uhrille tarjoaa vakavissa väkivaltatapauksissa ns. MARAK-toimintamalli. Lisäksi matalan kynnyksen palveluja ja varhaista puuttumista peruspalveluissa on kehitettävä. Joulukuussa 2016 käynnistyy Nollalinja-nimellä palveleva valtakunnallinen puhelin, josta lähisuhdeväkivallan ja seksuaaliväkivallan uhri saa apua ja neuvoja vuorokauden ympäri.

Raha-automaattiyhdistyksen tuella rahoitetaan myös useita järjestöjen tarjoamia erityispalveluita jotka tarjoavat tukea väkivallan uhrien ohella myös tekijöille. Rikosuhridirektiivin myötä väkivallan uhrien ohjausta poliisin toimesta tarjolla oleviin tukipalveluihin on parannettu. Keskeisimpiä avun tarjoajia lähisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta ovat Rikosuhripäivystys, Naisten linja, Tyttöjen talo, Ensi- ja turvakotien liitto, Tukinainen, Miessakit, sekä maahanmuuttajataustaisiin naisasiakkaisiin erikoistunut Monika-naiset Liitto. Tarjolla on apua myös tilanteessa, jossa itse pelkää käyttävänsä väkivaltaa läheistä kohtaan. Naisille suunnattua palvelua tarjoaa Maria Akatemia ja miehille useampikin eri järjestö, aiemmin mainittujen ohella mm. Lyömätön Linja Espoossa ry.

Martta October

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö ja lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vastuualueenaan lähisuhdeväkivallan vastaisten palvelujen kehittäminen.