Lapsen etu haastavassa huoltoriidassa

Kaikki puhuvat lapsen edusta huoltoriidassa, mutta kaikilla saattaa olla oma käsityksensä siitä mitä se tarkoittaa. Miten luovia lapsen edun mukaisia ratkaisuja ja välttää pitkittyneet riidat? Katso perustajaosakkaamme Marja Välilän puheenvuoro Turvassa-hankkeen seminaarista.

Juristi, tule meille töihin!

Oletko sinä etsimämme juristi?

Olet perehtynyt perhe- ja perintöoikeuteen sekä rikosoikeuteen.
Olet rohkea ja ammattitaitoinen juristi.
Olet asiallinen ja itsevarma esiintyjä.
Olet mukava ja suorapuheinen kollega.

Voit olla asianajaja tai lupalakimies – pääasia, että pääset heti oikeudenkäyntityön kimppuun!

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sekä CV osoitteeseen toimisto@legallounge.fi.
Paikka täytetään heti, kun sopiva henkilö löytyy!

Lisätietoja antaa AA Marja Välilä, 0407181556 tai marja.valila@legallounge.fi.

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu

Toimistomme osallistuu Asianajajaliiton järjestämään Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta. Kampanjan myötä olemme mukana laatimassa veloituksetta testamentteja, joissa ainakin yhtenä edunsaajana on jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä.

Mikäli haluat tehdä testamentilla lahjoituksen sinulle tärkeälle järjestölle, ole suoraan yhteydessä toimistoomme. Ja ole nopea, sillä teemme vain tietyn määrän maksuttomia testamentteja. Edellytyksenä maksuttomuudelle on, että testamentti on perusmuotoinen ja normaalilaajuinen.

Lisätietoja kampanjasta ja testamenttilahjoittamisesta antaa osakkaamme AA Hanna Rahikka, p. 050 302 6440 ja email hanna.rahikka@legallounge.fi

Katso mukana olevat järjestöt täältä!

 

Asianajaja Hanna Rahikka sadan oikeusvaikuttajan joukkoon

Asianajajaliitto juhlii tänä vuonna 100-vuotista taipalettaan. Juhlavuoden kunniaksi Asianajajaliitto valitsi valtakunnallisesti asianajajien keskuudesta sata oikeusvaikuttajaa, jotka ovat omalta osaltaan uurtaneet uraa asianajotyössä. Osakkaamme asianajaja Hanna Rahikka valittiin tähän upeaan joukkoon kollegoja.

Hanna on tehnyt ansiokasta ja merkittävää työtä asianajajana muun muassa aviovarallisuusoikeudellisissa asioissa ja monimutkaisissa perinnönjaoissa. Hanna toimii toimistollamme tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana ja avustaa asiakkaitamme erilaisissa pesänjaoissa, perinnönjaoissa, osituksissa ja muissa varallisuusoikeudellisissa toimeksiannoissa. Oikeussalissa Hannalla on ammattitaitoinen ja peräänantamattoman luja ote luottamukselliseen tehtäväänsä.

Sadan oikeusvaikuttajan joukkoon valinta on merkittävä etappi Hannan uralla, sillä se merkitsee luottamuksen osoitusta ja tunnustusta omilta kollegoilta – muilta vaativissa tehtävissä toimivilta asianajajilta, jotka valinnallaan osoittavat kollegiaalista tunnustustaan Hannan sinnikkäälle työlle asianajon parissa.

Legal Lounge onnittelee Hannaa lämpimästi!

AA Marja Välilä ja AA Hanna Rahikka (oik.)

Asianajajaliitto 100 vuotta!

Marja (vas.) ja Hanna Asianajajaliiton 100-vuotispäivillä.

Legal Lounge oli mukana juhlimassa Asianajajaliiton satavuotista taipaletta Messukeskuksessa 25.1.2019. Upea tapahtuma, johon osallistui noin 1800 asianajajaa ja muuta vierasta. Kiitos liitolle hienosta päivästä ja suuret onnittelut satavuotiaalle!

Saimme päivän aikana kuulla monta kiinnostavaa puheenvuoroa mm. asianajajan työn murroksesta ja tulevaisuudesta – miten kohtaamme haastavan asiakkaan ja osaamme jatkossa tarjota asiantuntijapalvelua ajassa, jossa asiakas voi löytää paljon (myös väärää!) tietoa mm. netistä. Onko asiantuntija edelleen tarpeen, vai korvaavatko erilaiset nettipalvelut tai jopa AI asianajajan?

Loppupäätelmä keskustelussa lienee ainakin tällä hetkellä kuitenkin se, että asiakas kaipaa asianajajalta henkilökohtaista face-to-face-palvelua, jossa ihminen kohtaa ihmisen ja asiakas saa yksilöllistä palvelua, jossa keskiössä on ongelmanratkaisu ja asianajajan erityisosaamisen soveltaminen asiakkaan nimenomaiseen tapaukseen. Tämä korostuu erityisesti meidän työssämme, jossa avustamme nimenomaan yksityisasiakkaita erilaisissa riidoissa ja rikosasioissa, joita useimmiten käsitellään tuomioistuimessa saakka. Ehkäpä AI soveltuu yritysjuridiikkaan tai yritysten erilaisiin sopimusasioihin, mutta tällä hetkellä näkemyksemme on se, että ainakin yksityishenkilön oikeudenkäyntiavustajan työ vaatii osaavan ja ammattitaitoisen ihmisen, joka osaa kohdata asiakkaan ihmisenä.

Legal Lounge täyttää tänä vuonna seitsemän vuotta. Olemme hyvinkin nuoria verrattuna satavuotiaaseen liittoon, mutta jatkamme ylpeinä liiton arvoja ja perinteitä asianajajakunnan aktiivisina jäseninä. Osallistumme jatkossakin keskusteluun asianajajatyön kehityksestä ja olemme mukana työstämässä asianajopalveluista parasta mahdollista asiakaspalvelua myös vastaisuudessa.

Onnea liitto!

Juhlavuoden Asianajajapäivän avaus Messukeskuksessa 25.1.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvää joulua Legal Loungen väeltä!

Taas vaihtuu vuosi, ja on mainio hetki pysähtyä miettimään sekä mennyttä että tulevaa. Kuluneena vuonna olemme jälleen saaneet avustaa asiakkaitamme toinen toistaan kinkkisemmissä riita-asioissa ja neuvotelleet yhä useammin myös sovittelupöydän ääressä. Olemme hoitaneet lukuisia huolto- ja perheriitoja ja iloksemme huomanneet, että erityisesti pienten lasten vanhemmat pyrkivät yhä enenevässä määrin sopimaan riitansa sovittelupöydän ääressä. Lapsen asioista halutaan sopia, ja asianajajalta kaivataan hyviä sovittelutaitoja – taitoa kuunnella riidan molempia osapuolia sekä neuvotella myös oman asiakkaan kanssa vaihtoehdoista, joita tämä ei ole tilanteessa vielä välttämättä nähnyt.

Perheasioiden sovittelutrendin ovat huomanneet myös muut vanhempien kanssa työskentelevät. Perheneuvolassa vanhempia autetaan löytämään kadonnut keskusteluyhteys ja kaupunkien perheoikeudelliset yksiköt täyttyvät sovitteluista. Tuomioistuimen tarjoamat sovittelut ovat olleet asiakkaittemme suosiossa myös haastavissa riita-asioissa. Jopa lastensuojelussa pyritään käymään enenevässä määrin sovittelutyyppisiä yhteisneuvotteluja lasta koskevista ratkaisuista. Toimistomme järjestää sovintoneuvotteluja myös esim. kuolinpesän osakkaille. Usein kun on niin, että mikäli asia saadaan ratkaistua sovinnollisesti, sovinnosta halutaan myös pitää kiinni.

Oikeudenkäyntiavustajan työ on siitä erikoista, että jokainen toimeksianto on omanlaisensa, vaikka asia sinänsä olisikin monessa riidassa sama. Riita on aina ihmistensä näköinen. Toiset ovat ajautuneet vuosien varrella kauas erilleen ja luoneet mielessään tietynlaisen kuvan toisesta, joka sitten saattaakin rikkoontua, kun vihdoin istahdetaan saman pöydän ääreen. Jos  puhumisen lisäksi onnistutaan aidosti kuuntelemaan toista puolta, saamme usein riidan sovittua. Monilla yhdistävä tekijä on yhteiset lapset. Toiset taas eivät pääse eroon erimielisyyksistään, vaikka kuinka neuvoteltaisiin. Silloin avustajan tehtävänä voi olla kertoa, ettei sovinto olekaan mahdollista.

Tulevaan vuoteen 2019 mahtuu sovittelujen lisäksi jälleen lukuisia oikeudenkäyntejä, pesänjakoja ja neuvonantoja. Riidanratkaisun lisäksi erityisesti lapsia koskevat rikosasiat ovat lisääntyneet toimistollamme. Toimistomme fokus pysyy edelleen riidanratkaisussa ja perhe- ja perintöoikeudessa, ja missiomme on yhä auttaa perheitä vaikeissa elämätilanteissa. Pyrimme tekemään asianajopalvelusta helposti saatavilla olevaa, ja kynnyksen hakea asianajajan apua tulee jatkossakin olla matala.

Toivotamme jokaiselle asiakkaallemme, kollegallemme ja yhteistyökumppanillemme rauhallista joulua ja iloista uutta vuotta 2019!

“Siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu” – sähköisestä kiinteistökaupasta

Oliko mummo tosissaan? Näin mietti Markus, kun mummo soitti Skypellä ja kertoi, että metsäkiinteistön lahjoitus voitaisiinkin tehdä ilman kaupanvahvistajaa – ja vielä internetissä! Heidän ei tarvitsisi olla lahjanteon hetkellä samanaikaisesti paikalla, samalla paikkakunnalla tai edes antaa valtakirjaa kenellekään. Lahjoitus onnistuisi molempien omiin aikatauluihin sopien, vain kirjautumalla omilla verkkopankkitunnuksilla kiinteistökaupan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa voisi laatia lahjakirjan ja mummon laadittua alkuluonnoksen, molemmat voisivat käydä sitä muokkaamassa ja lopulta sen hyväksymässä – juuri kun heille itselleen sopisi.

Mummo oli onnekkaan sattuman johdosta tullut tietoiseksi tästä mahdollisuudesta. Hän oli etsinyt internetistä tietoa kaupanvahvistajista ja päätynyt kiinteistökaupan verkkopalveluun. Hän oli päässyt kirjautumaan sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja olipa hänen omalla sivullaan näkynyt hänen omistamansa kiinteistökin. Mummon saatua Markus vakuutetuksi siitä, että “siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu”, päästiin lahjakirjan valmisteluissa alkuun.

Mummo halusi lahjakirjaan ehdon Markuksen aviopuolison avio-oikeuden poissulkemisesta. Mainitusta ehdosta säätää avioliittolain 66 §, jonka mukaan “Lahjakirjan, kirjallisen suostumuksen, avioehtosopimuksen ja luettelon, joista säädetään 35 §:n 2 momentissa sekä 38, 42 ja 60 §:ssä, on, jotta ne olisivat päteviä, oltava päivättyjä, asianmukaisesti allekirjoitettuja ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia. Kiinteää omaisuutta koskeva lahjakirja tai suostumus voidaan allekirjoittaa myös kaupanvahvistajan oikeaksi todistamana.” Eli tuon ehdonko takia pitäisi nyt tehdä paperinen lahjakirja, jotta saataisiin kaupanvahvistaja mukaan?

Pykälän 2 momentti kuitenkin jatkui: “Jos kiinteän omaisuuden luovutus tehdään sähköisesti, lahjakirja tai suostumus voidaan antaa myös sähköisenä asiakirjana kaupankäyntijärjestelmässä maakaaren (540/1995) 9 a luvussa säädetyllä tavalla.” 

Maanmittauslaitoksen lanseeraama kiinteistövaihdannan verkkopalvelu on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Palvelussa tehtävä kiinteistökauppa tai vaikkapa kiinteistölahja syntyy ilman kaupanvahvistajaa ja lainhuuto tulee tämän jälkeen vireille ilman erillistä hakemusta. Palvelussa voi myös esimerkiksi luovuttaa vuokraoikeuden ja hakea kiinnityksiä, hakea sähköisen panttikirjan siirtoa sekä ilmoittaa kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevasta muutoksesta. Niistä oikeustoimista, jotka vielä eivät ole mahdollisia sähköisessä palvelussa, voit lukea lisää yllä näkyvästä linkistä. Esimerkiksi alaikäisen puolesta ei ole mahdollista sähköisen palvelun kautta (ainakaan vielä) tehdä minkäänlaisia oikeustoimia. Verkkopalvelu tekee myös lukuisia automaattisia tarkistuksia kuten tarkistuksen siitä, onko kukaan oikeustoimen osapuoli edunvalvonnassa – tämä nimittäin on este verkkopalvelun käytölle.

Osaamisemme Legal Loungessa kattaa niin kaupanvahvistajan kanssa tehdyn kiinteistön luovutuksen kuin luovutuksen kyseisen verkkopalvelunkin kautta toteutettuna. Meiltä Legal Loungesta saat ammattitaitoista apua kiinteistöihin liittyen. Laadimme kiinteistöjen kauppa/lahja/vaihtokirjojen lisäksi muun muassa hallinnanjakosopimuksia sekä muita kiinteistön omistamisen aikaan liittyviä sopimuksia. Haemme myös puolestasi omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa lainhuuto-ja kiinnitysrekisteriin. Meiltä saat lisäksi apua esimerkiksi kiinnitysten hakemisessa.

Lisätietoja: Hanna Rahikka

Kyseessä ei ole maksettu mainos, vaan yksi kirjoittajan lempiaiheista kiinteistöjä koskien.

Käytetyt lähteet: www.kiinteistoasiat.fi ja www.maanmittauslaitos.fi

Kesä on juhlan aikaa

Aloitimme toimintamme tasan viisi vuotta sitten kesällä 2012. Sinä hellepäivänä, kun veimme kaupparekisteriin asiakirjoja, meillä oli mahtava idea ja tasan yksi potentiaalinen asiakas. Olimme intoa täynnä ja autuaan tietämättömiä siitä, millainen tie meillä olisi edessä, kun aloitimme lakiasiaintoimistomme toiminnan käytännössä nollasta. Olimme löytäneet mahtavan katutason toimistotilan Etelä-Helsingistä Kapteeninkadulta – entisen maitokaupan, johon perustaisimme matalan kynnyksen lakiasiainpalvelutoimiston avointen ovien periaatteella. Visiomme oli uudenlainen lakitoimisto, jonne asiakkaiden olisi helppo tulla ja jossa me voisimme kohdata asiakkaan ihmisenä. Halusimme tehdä asianajosta yksilöityä asiakaspalvelua – konkreettista ongelmanratkaisua, joka ei jäisi ongelman suuruudesta, asiakkaan statuksesta taikka edes rahasta kiinni. Oli päivä numero yksi.

Ensimmäisinä päivinä istuimme lattialla läppäreiden kanssa ja soittelimme kaikki kontaktimme läpi. Suunnittelimme avajaisia ja erilaisia tapahtumia Legal Loungeen, annoimme haastatteluja radioon ja lehtiin. Pidimme kirjan julkaisutilaisuuden ja muutaman oikkaritilaisuuden, isännöimme ulkomaalaisia tuomareita & muita vieraita sekä kollegojamme. Tapasimme asiakkaita ja pian hoidimme oikeudenkäyntejä aina Kemissä, Kotkassa ja Hämeenlinnassakin saakka sekä korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Palkkasimme assistentin ja avustavan lakimiehen.

Toimintamme on viimeisten vuosien ajan keskittynyt lähes puhtaasti perhe- ja perintöoikeuteen sekä rikosoikeuteen. Hanna liittyi osakkaaksi vuoden 2016 alusta ja Virve toi lapsioikeusosaamisensa meille tänä vuonna. Olemme yhdessä koonneet vuosien kokemuksemme asianajotoimistoista, suomalaisista sekä kansainvälisistä tuomioistuimista, pankista ja valtiolta, ja onnistuneet paketoimaan osaamisemme juuri meidän asiakkaalle sopivaksi, yksilöidyksi palveluksi. Teemme räätälöityä asiakastyötä ja tarjoamme asiakkaillemme konkreettista ongelmanratkaisua. Sitä se nimittäin on, asianajo – asiakaspalvelua puhtaimmillaan. Sitä teemme myös jatkossa.

Tänään jatkamme toimintaamme asianajotoimistona. Asianajotoimistona olemme osa Suomen Asianajajaliittoa, joka myös valvoo toimintaamme. Olemme onnekkaita, että tänä päivänä saamme keskittyä niihin juttuihin ja oikeudenaloihin, joissa meillä on valtavasti kokemusta ja asiantuntemusta. Kiitämme kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja kollegojamme – ilman teitä ei olisi meitä.

Skål!
11.7.2017 Helsingissä
Marja & Hanna

 

Lastensuojelun asiantuntija Virve Toivonen Legal Loungen lakimieheksi

OTL, VT Virve Toivonen on nimitetty Legal Loungen lastensuojelun asiantuntijalakimieheksi 1.3.2017 alkaen. Toivosen erityisosaamisena ovat lapsen oikeudet, lastensuojeluasiat ja perus- ja ihmisoikeuskysymykset sekä oikeusprosessiin liittyvät asiat. Toivonen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja on mittavan tutkijauransa lisäksi toiminut hallintotuomarina hallinto-oikeudessa (pääpaino lastensuojeluasioissa) sekä apulaissyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa. Toivonen on myös vetänyt lapsen oikeuksiin liittyviä koulutuksia erityisesti tuomareille ja sosiaalityöntekijöille.

Toivonen väittelee oikeustieteen tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan lapsen oikeudet erityisesti lastensuojelussa. Hän on toimittanut marraskuussa 2016 julkaistun Lapsen oikeudet lastensuojelussa -teoksen, joka käsittelee laajasti ja käytännönläheisesti lapsen oikeuksia lastensuojelussa.

Virve Toivonen tulee vastaamaan Legal Loungen lastensuojeluun ja lapsioikeuteen liittyvistä toimeksiannoista, mukaan lukien lasten edunvalvonta-asioista. Legal Lounge toivottaa Virven lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Hanna Rahikka, p. 050 302 6440 tai hanna.rahikka(a)legallounge.fi.

 

Iloista joulua!

happy child girl plaing with a snowman on a snowy winter walk

Vuosi 2016 on ollut Legal Loungelle tapahtumarikas. Osakkaamme Hanna Rahikka liittyi joukkoomme vuoden alusta ja on tuonut toimistollemme erityisesti perintö- ja rikosoikeuden erityisosaamista ja lisävoimia riidanratkaisuun. Lapsioikeuden saralla toimistollamme on tapahtunut paljon: olemme aloittaneet yhteistyön Yhden Vanhemman Perheiden liiton kanssa ja osallistuneet sateenkaariperheiden oikeudellisen aseman vahvistamiseen myös perintöoikeuden puolella. Lastensuojelua koskevat asiakkuudet ovat lisääntyneet ja olemme panostaneet myös huostaanottoa ja sijoitusta ennaltaehkäisevään yhteistyöhön suoraan lastensuojelun kanssa.

Rikosoikeudenkäyntimme ovat lisääntyneet erityisesti väkivaltarikosten ja nuorisorikollisuuden osalta ja jatkamme sekä vastaajien että asianomistajien avustamista myös tulevana vuonna. Olemme istuneet käräjillä tiheään tahtiin ympäri Suomea ja palvelleet asiakkaita kolmella mantereella – kaukaisin asiakkaamme oli tänä vuonna Yhdysvaltojen länsirannikolla.

Jatkamme myös osallistumista hyväntekeväisyyteen, ja tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulukorttirahamme Syyrian paikallisille pelastusjoukoille, Syrian Civil Defenceille eli White Helmets -organisaatiolle, joka järkyttävän kriisin keskellä auttaa pommituksen keskelle jääneitä perheitä pelastautumaan raunioista ja saamaan apua. Toivomme pelastusjoukoille voimaa ja Syyrian lapsille rauhaa.

Lämpimät kiitokset kaikille asiakkaillemme luottamuksesta, yhteistyökumppaneillemme uusista tuulista ja teille ystävillemme mukanaelämisestä kuluvan vuoden aikana. Siirrymme innokkaina uuteen vuoteen 2017!

Hyvää joulua ja iloista uutta vuotta kaikille!
Legal Loungen väki